KIEDY OPERACJA JEST KONIECZNA

W tych przypadkach rzeczą szczególnej wagi jest ustalenie drogą starannego badania klinicznego, czy zaburzenia oddychania są bezpośrednim następstwem ucisku tchawicy, czy pośrednim skutkiem choroby serca i nerek; do wyjaśnienia tej sprawy pomocne jest badanie rentgenowskie szyi i klatki piersiowej (fluoroskopia), a prócz tego zdjęcia w dwu rzutach. Jeśli stwierdzamy u chorego objawy choroby nerek, robimy próbę wodną Volharda w celu stwierdzenia stopnia niewydolności nerek, uzyskując zarazem dane o wydolności serca. W ustalaniu wskazań do operacji nie...

Faza 3 Próby Solanezumabu na łagodną i umiarkowaną chorobę Alzheimera AD 6

W EKSPEDYCJI 2 pacjenci z łagodną chorobą Alzheimera (populacja analizy pierwotnej w zmienionym planie analizy statystycznej) mieli średni wynik MMSE wynoszący 23 . 3, a około 89% tych pacjentów przyjmowało inhibitory cholinoesterazy, memantynę lub oba na początku badania . Wyniki poznawcze i kliniczne
Podstawowe wyniki
Tabela 2. Tabela 2. Wyniki pierwotne i wtórne w EKSPEDYCJI 1, Populacja, która zamierza leczyć. Tabela 3. Tabela 3. Wyniki pierwotne i wtórne w EKSPEDYCJI 2, Populacja, która zamierza leczyć. Tabela 4. Tabela 4. Wyniki Pa...

Randomizowane badanie pozakonazolu i benzidazolu na przewlekłą chorobę Chagasa AD 6

Wyjściowe cechy kliniczne były dobrze zrównoważone wśród grup leczonych (tabela 1). Trzech pacjentów, którzy zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej pozakonazol w małej dawce, nie otrzymało żadnej dawki leku; 5 pacjentów z grupy benznidazol nie ukończyło leczenia z powodu działań niepożądanych. W sumie 7 pacjentów zostało straconych w celu obserwacji (3 w grupie otrzymującej pozakonazol w małej dawce i 4 w grupie benzididazolowej). Jedna pacjentka w grupie przyjmującej duże dawki pozakonazolu zaszła w ciążę w okresie leczenia. Po tym, jak b...

Nagła śmierć podczas zajęć sportowych

Teoria Schadego jest teorią tłumaczącą do pewnego stopnia każdy element zjawiska zapalenia. Teoria ta daje możność związania teorii poprzednich w jedną bardziej harmonijną całość i daje jeden zasadniczy pogląd na biologiczną reakcję ustroju, jaką jest zapalenie, pogląd oparty na zjawiskach fizyko-chemicznych. W roku 1936 badacz Menkin, pracując nad rolą czynników chemicznych w procesie zapalenia, wyodrębnił z wysięku zapalnego ciało krystaliczne, zawierające azot. , Cab to, nazwane leukotaksyną, zwiększa przepuszczalność naczyń i sprzyja przyciąg...

Najnowsze zdjęcia w galerii psychologkrakow.info:

331#karty invizimals allegro , #skiaskopia , #nifuroksazyd hasco zawiesina , #benfotiamina , #olx ustroń , #allegro starocie , #usunięcie migdałków cena , #sonikacja , #dipirydamol , #kiedy odpada kikut pępowinowy ,